Jordi Sanz

Analyst
Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques