Obed Q Pasha

University of Massachusetts, Amherst